0405450280 info@jymylentis.fi

Toisen asteen tai toiselle asteelle siirtyvien opiskelijoiden hakuaika akatemiaan on 1.1. – 31.3. Hakemuksten tulee olla perillä 31.3. klo 15.00 mennessä.

Tiedot hyväksytyistä tai hylätyistä hakemuksista toimitetaan hakijoille ja oppilaitoksille toukokuun loppuun mennessä.

Hakuaikojen noudattaminen on hakijan ja hänen huoltajiensa vastuulla (ei koulun tai opojen). Urheiluakatemiaan haku ei liity yhteishakuun.

Hakuajan päättymisen jälkeen tulleet hakemukset käsitellään elokuussa, mikäli ko. lajiryhmässä on vielä tilaa. Muuten hakeminen siirtyy seuraavalle lukuvuodelle.

HUOM! Kuluvalla lukuvuodella akatemiassa mukana olevat 9-luokkalaiset eivät ole automaattisesti mukana akatemiassa seuraavana lukuvuotena, vaan he hakevat uudestaan akatemiaan normaalin hakumenettelyn kautta.

Kaikki yläkoululaiset (seuraavan lukuvuoden 9-luokkalaiset) hakevat akatemiaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Yläkoululaiset saavat tiedot valinnoista maaliskuun loppuun mennessä, ellei heillä ole oman lajinsa lajiliittopisteytys- tai valintakoetapahtumia myöhempään ajankohtaan. 

Korkeakouluissa (esim. SeAMK) opiskelevien ensisijainen hakuaika on syksyllä 15.7. – 30.9. ennen opintojen alkua.

Urheiluakatemiaan haetaan omalla, nettisivuilta löytyvällä hakulomakkeella. Lomake palautetaan postitse tai skannattuna huoltajan sähköpostista.

KEVÄÄN LAJILIITTOPISTEYTYS- JA VALINTAKOETAPAHTUMAT
Akatemiaurheilijavalintojen perustana on hakijan urheilullista tasoa kuvaavat lajiliittopisteet/valintakoetulokset.

Lisätietoja
valinnoista saa valmentajien lisäksi valmennuskoordinaattori Jarno Ihmeeltä, puh. 040-828 0575, e-mail: jarno.ihme(at)seinajoki.fi ja valmennuspäällikkö Mika Hormalaiselta, puh. 050-512 2168, e-mail: mika.hormalainen(at)kuortane.com
ja hakumenettelystä yleisesti Maarit Laitiselta, e-mail: maarit.laitinen(at)kuortane.com tai puh. (06) 516 6268

Tästä urheiluakatemian nettisivuille, jossa enemmän tietoa: https://epurheiluakatemia.fi/hakuinfo/